Zapraszamy do naszych przedszkoli


Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek jest miejscem, które cieszy się dobrą opinią i zaufaniem rodziców. Dynamiczny rozwój oraz stawianie na pierwszym miejscu dobra naszych wychowanków sprawiają, że jesteśmy placówką godną polecenia. Przyjmujemy maluchy w wieku od 2,5-5 roku życia. Wspieramy indywidualny rozwój dzieci pod względem psychicznym, społecznym i fizycznym, uczymy je samodzielności i odpowiedzialności. Zapraszamy do kontaktu.

1. Metoda Dobrego Startu (MDS) M. Bogdanowicz ma na celu rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałanie między tymi funkcjami. Metoda opiera się na zespołowej formie zajęć, które ułatwiają nawiązywanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania dzieci, które mają trudności w przystosowaniu społecznym i emocjonalnym.

2. Metoda nauki globalnego czytania i pisania G. Domana opiera się o zainteresowanie dzieci nauką czytania i pisania od najmłodszych lat. Poprzez „zabawę w czytanie” doskonali się i rozwija percepcja wzrokowa. Rozwija się system pojęć, podnosi się poziom wiedzy i inteligencja. W koncepcji Domana nauka pełni ważną rolę w stymulacji rozwoju dziecka, nie jest nudą, lecz przyjemnością i radością dla dzieci i rodziców.

Oprócz wyżej wymienionych metod zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu są realizowane w oparciu o najnowszą Podstawę Programową z wykorzystaniem metod:

  • Metody Ruchu Rozwijającego w. Sherborne
  • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
  • Zestaw zabaw ruchowych wg K. Wlaźnik
  • Zabawy ruchowe metodą Kniessów
  • Zabawy logarytmiczne wg G. Demel
Copyright © 2024 Radosny Zakątek  Rights Reserved.