Zapraszamy do naszych przedszkoli


Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek jest miejscem, które cieszy się dobrą opinią i zaufaniem rodziców. Dynamiczny rozwój oraz stawianie na pierwszym miejscu dobra naszych wychowanków sprawiają, że jesteśmy placówką godną polecenia. Przyjmujemy maluchy w wieku od 2,5-5 roku życia. Wspieramy indywidualny rozwój dzieci pod względem psychicznym, społecznym i fizycznym, uczymy je samodzielności i odpowiedzialności. Zapraszamy do kontaktu.

Zajęcia dodatkowe realizowane są po zajęciach programowych. Są one dobrowolne i odpłatne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w wyznaczone dni. Zajęcia rozpoczynają się od października. Warunkiem utworzenia grupy, jest ilość chętnych – minimum 10 osób. Rodzic ma możliwość wyboru odpowiednich zajęć dostosowanych do zainteresowań i potrzeb swojego dziecka. Rodzic ma możliwość zaproponowania swojego pomysłu na zajęcia dodatkowe.

JĘZYK ANGIELSKI – nauka języka angielskiego od najmłodszych lat ma swoje zalety. Dziecięcy mózg chłonie jak gąbka – bardzo szybko przyswaja nowe wiadomości. Warto wykorzystać te zdolności i zacząć naukę języka obcego jak najwcześniej. Dzięki temu dziecko w sposób naturalny przyswoi nowe słówka i zwroty, co będzie świetną bazą dla dalszej językowej edukacji. Najważniejsza jednak w tym wszystkim jest przyjemność z nauki. Angielski w przedszkolu ma zwykle formę zabawy, więc nauka nie jest nudna i dziecko radośnie bierze w niej udział.

Cele:

 • kształtowanie podstawowych kompetencji komunikacyjnych
 • umożliwienie dzieciom osłuchania się z językiem obcym
 • rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego
 • pogłębianie wiedzy z zakresu kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych
 • stworzenie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata
 • rozwijanie podstawy tolerancji i akceptacji wobec innych kultur

 

RYTMIKA – skierowane przede wszystkim do najmłodszej grupy przedszkolaków. Zajęcia te są połączeniem różnych form muzyki oraz ćwiczeń ruchowych. Dzięki zajęciom dzieci potrafią reagować ruchem na zmianę dynamiki i tempa muzyki, odtworzyć zadany rytm, interpretować ruchem treść utworu, wygrywać rytm na instrumentach, improwizować instrumentalnie i werbalnie. Rozróżniają także barwę dźwięków, rozwijają poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i inwencję twórczą. Uczą się prostych układów tanecznych oraz kształtują sprawność ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych.

            Cele:

 • doskonalenie pamięci muzycznej
 • wykonywanie ćwiczeń oddechowych
 • rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej
 • doskonalenie słuchu
 • rozwijanie koncentracji
 • rozpoznawanie różnych instrumentów muzycznych
 • kształtowanie poczucia rytmu

KIDS & SPORT & DANCE – zajęcia skierowane do starszych przedszkolaków. To połączenie tańca oraz sportu. Całość zajęć podzielona jest na dwie części: I – rozgrzewka, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy sportowe; II – nauka układów tanecznych do utworów pochodzących z różnego gatunku muzyki od klasycznej po rozrywkową.

Cele:

 • rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • doskonalenie słuchu
 • rozwijanie pamięcią i koordynacji
 • zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka
 • rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy z rówieśnikami

WARSZTATY ARTYSTYCZNE – podczas zajęć dzieci mają dostęp do różnych materiałów plastycznych. Do stworzenia własnych wytworów, dzieci będą wykorzystywały różnorodne techniki, m.in.: lepienie z gliny, odlewy z gipsu, malowanie na płótnie, malowanie na szkle, ozdabianie przedmiotów przy pomocy materiałów o różnorodnej konsystencji i wiele innych

Cele:

 • doskonalenie sprawności manualnych poprzez zróżnicowane zadania
 • rozwijanie wrażliwości i kreatywności dzieci
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej
 • wykonywanie zadań z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych i materiałów

PIŁKA NOŻNA – zajęcia z piłki nożnej to z jednej strony nauka gry w piłkę, z drugiej zaś-nauka zasad fair play, wreszcie nauka współpracy  w grupie. Zadaniem zajęć jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania i fascynacji sportem. Podczas zajęć dzieci przede wszystkim cieszyć się będą ruchem, a elementy piłki nożnej będą wprowadzane stopniowo. Ważnym celem jest kształtowanie właściwych postaw poprzez zabawę i współpracę w grupie.

Cele:

 • rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
 • wyrabianie umiejętności działania zespołowego
 • zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu
 • rozbudzenie zainteresowania sportem

KARATE – zajęcia prowadzone są w atrakcyjny dla dzieci sposób łącząc zabawę z aktywnością fizyczną, ćwiczeniami oddechowymi i korekcją wad postawy. Dodatkową zaletą jest nauka wybranych zagadnień z zakresu karate tradycyjnego. Uczestnicy zajęć nabywają pozytywnych cech takich jak: sprawność fizyczna, koordynacja ruchowa, zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej, dyscyplina, koncentracja, pewność siebie, umiejętność współpracy w grupie.

Cele:

 • wszechstronny rozwój dzieci,
 • polepszenie zdolności motorycznych i koordynacji ruchowej,
 • poznanie podstawowych pojedynczych technik karate i prostych kombinacji,
 • kształtowanie umiejętności społecznych, takich jak współpraca w grupie, szacunek dla starszych i siebie nawzajem

ROBOTYKA - podczas zajęć z robotyki, dzieci w praktyce odkrywają podstawowe zasady ze świata robotów. Korzystają z graficznego oprogramowania, które ożywia nasze roboty, uczy podstaw logicznego myślenia, kodowania. Podstawy robotyki w przedszkolu, pozwolą ukształtować się dziecku i w łatwy sposób – na drodze zabawy – nabyć nowe, przydatne informacje i kompetencje. Podczas zajęć przekazuje się dziecku absolutne podstawy kodowania dla przedszkolaków i uczy się je, w jaki sposób budować z klocków niewielkie roboty.

Cele:

 • kształtowanie sprawności manualnych
 • rozwijanie wyobraźni
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków
 • poznawanie podstaw kodowania, konstruowania i programowania

 RELIGIA – zajęcia nieobowiązkowe, bezpłatne. Uczestnicy słuchają opowieści religijnych, które uczą jak być człowiekiem dobrym i uczciwym, jak żyć i postępować na co dzień, krocząc przez życie śmiało, z wiarą i odwagą dzieci poznają podstawy wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków. Katecheza oparta jest na urozmaiconych metodach pracy z dzieckiem, uwzględnia metody aktywizujące: zabawę, piosenki, inscenizacje, opowiadania – otwiera wszystkie sfery osobowości dziecka.

Cele:

 • zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej
 • wprowadzenie dziecka w życie religijne, w poznanie wiary, modlitwy, liturgii
 • wspomaganie rozwoju moralnego dziecka
 • kształtowanie życia dziecka we wspólnotach społecznych, np. rodzina, kościół, grupa przedszkolna

 Zajęcia dodatkowe odbywają się na terenie przedszkola, w godzinach jego pracy

Copyright © 2024 Radosny Zakątek  Rights Reserved.