Motto naszej Szkoły:


„ Nauka to podróż, która trwa przez całe życie…”

Nasz Szkoła jest przyjaznym miejscem dla każdego ucznia.  Podejście kadry pedagogicznej, pozwala każdemu uczniowi osiągnąć sukces na miarę jego możliwości, rozwinąć swoje zainteresowania i uzdolnienia. Uczniowie biorą udział w konkursach oraz uroczystościach szkolnych. Chętnie włączają się do udziału w akcjach charytatywnych . Przy współpracy z wychowawcą tworzą gazetki szkolne oraz dbają o schludny wizerunek sali lekcyjnej. Szkoła bierze udział w projektach edukacyjnych dzięki, którym uczniowie pogłębiają swoją wiedzę z zakresu matematyki, informatyki i języka obcego.  Dbamy o to aby nasza szkoła była bezpieczna i przyjazna - wolna od przemocy i narkotyków.

W naszej szkole pracuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.

Zajęcia obowiązkowe odbywają się w godzinach od 8.10 do 14.30

Copyright © 2024 Radosny Zakątek  Rights Reserved.