Nasz Szkoła jest przyjaznym miejscem dla każdego ucznia.  Podejście kadry pedagogicznej, pozwala każdemu uczniowi osiągnąć sukces na miarę jego możliwości, rozwinąć swoje zainteresowania i uzdolnienia. Uczniowie biorą udział w konkursach oraz uroczystościach szkolnych. Chętnie włączają się do udziału w akcjach charytatywnych . Przy współpracy z wychowawcą tworzą gazetki szkolne oraz dbają o schludny wizerunek sali lekcyjnej. Szkoła bierze udział w projektach edukacyjnych dzięki, którym uczniowie pogłębiają swoją wiedzę z zakresu matematyki, informatyki i języka obcego.  Dbamy o to aby nasza szkoła była bezpieczna i przyjazna - wolna od przemocy i narkotyków.

W naszej szkole pracuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.

Zajęcia obowiązkowe odbywają się w godzinach od 8.10 do 14.30