Dyrektor Szkoły mgr Magdalena Wiktorowicz

Wychowawca kl. II - mgr Ewelina Brzozowska

Język angielski - Anna Murach

Religia - mgr Zofia Tańska

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna mgr Małgorzata Madrak