ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

REALIZUJEMY PROGRAM ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

ZAJĘCIA PROGRAMOWE ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Korzystamy z bogactwa metod:

 • „Dziecięcej Matematyki” E. Gruszczyk Kolczyńska
 • „Odmiennej Nauki Czytania” I. Majchrzak
 • „Metody Dobrego Startu” M. Bogdanowicz
 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metody gimnastyki twórczej ( ekspresyjnej ) R. Labana
 • Metody Carla Orffa
 • Metody twórczego myślenia J. Osborne – ” Burza mózgów”
 • Metody aktywnego słuchania muzyki według B. Strauss  

oraz

 • pedagogiki zabawy Klanza
 • elementów dramy
 • elementów muzykoterapii
 • elementów bajkoterapii