Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

Rekrutacja

Zapraszamy do naszych przedszkoli


Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek jest miejscem, które cieszy się dobrą opinią i zaufaniem rodziców. Dynamiczny rozwój oraz stawianie na pierwszym miejscu dobra naszych wychowanków sprawiają, że jesteśmy placówką godną polecenia. Przyjmujemy maluchy w wieku od 1 do 6 roku życia. Wspieramy indywidualny rozwój dzieci pod względem psychicznym, społecznym i fizycznym, uczymy je samodzielności i odpowiedzialności. Zapraszamy do kontaktu.

Get Adobe Flash player

Menu boczne Przedszkole w Myszyńcu

Rekrutacja

 

Podstawowe zasady przebiegu procesu rekrutacyjnego.

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat.

2. Rekrutacja prowadzona jest cały rok, do momentu wyczerpania miejsc.

3. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka:

- złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia do przedszkola w siedzibie placówki,

- podpisać umowę po otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola.

4. Niepodpisanie umowy traktowane będzie, jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w przedszkolu oraz automatyczne skreślenie z listy Dzieci przyjętych na nowy rok szkolny.

 5. Rezygnacja z przedszkola po podpisaniu umowy może odbywać się poprzez złożenie pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki.

 6. O przyjęciu Dziecka do przedszkola decyduje Dyrektor przedszkola.

 7. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia Dziecka (Dzieci) do przedszkola Rodzice (prawni opiekunowie) są powiadamiani przez Dyrektora przedszkola przy złożeniu kwestionariusza lub telefonicznie. Przedszkole nie wywiesza list Dzieci przyjętych.

 8. Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w sytuacji rezygnacji osoby przyjętej z pierwszej listy, uwzględniając daną grupę wiekową.

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji.

 1. W przypadku zgłoszenia większej liczby Dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć Dzieci.

 2. W kryteriach tych uwzględniane jest pierwszeństwo:

- Dzieci już uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola  „Radosny Zakątek”,

-  Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola   „Radosny Zakątek”.

 

Dokumentacja procesu rekrutacji

 1. W Przedszkolu obowiązują następujące dokumenty dotyczące rekrutacji:

         a) karta zgłoszenia do przedszkola,

          b) umowa o świadczenie usług.

 

Posiadamy wiele możliwości pobytu dziecka w naszej placówce.

Jesteśmy elastyczni, otwarci, rozwojowi.

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami osobiście lub pod numerem telefonu: 668-134-696, 505-835-310

Copyright © 2019 Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek - Myszyniec  Rights Reserved.