Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

Oferta edukacyjna

Zapraszamy do naszych przedszkoli


Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek jest miejscem, które cieszy się dobrą opinią i zaufaniem rodziców. Dynamiczny rozwój oraz stawianie na pierwszym miejscu dobra naszych wychowanków sprawiają, że jesteśmy placówką godną polecenia. Przyjmujemy maluchy w wieku od 1 do 6 roku życia. Wspieramy indywidualny rozwój dzieci pod względem psychicznym, społecznym i fizycznym, uczymy je samodzielności i odpowiedzialności. Zapraszamy do kontaktu.

Get Adobe Flash player

Menu boczne Przedszkole w Białusnym Laseku

Oferta edukacyjna

"Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało”.


    Na Państwa dzieci czekają:

 • Wyspecjalizowana i doświadczona kadra nauczycielska 
 • Miły i troskliwy personel obsługi 
 • Pobyt w przestronnych i przystosowanych do zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym salach
 • Wyposażony w bezpieczne urządzenia plac zabaw

     Wybierając program nauczania oraz podręczniki dla naszych podopiecznych mieliśmy na                     uwadze:

 • Zgodność z podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN
 • Wsparcie uzupełniającymi materiałami dydaktycznymi
 • Spójność i przejrzystość
 • Możliwość przeprowadzenie diagnozy postępów dzieci oraz stwierdzenie nabycia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole

    Główne założenia naszej pracy:

 • Edukacja we wczesnym wieku musi być uniwersalna, różnorodna i elastyczna, by można było w niej znaleźć miejsce dla każdego dziecka.
 • Dzieci poszukują wiedzy w środowisku edukacyjnym stworzonym przez nauczyciela ucząc się tego, co poszukują i potrzebują, samodzielnie dochodząc do pozyskiwanej wiedzy.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także jest poszerzana o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Nowoczesne metody pracy, mają zapewnić dzieciom osiąganie sukcesów rozwojowych.

W organizacji procesu edukacyjnego w przedszkolu preferowane są elementy twórczych metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka.

-  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana

- Ćwiczenia rytmiczne

- Klanza

- Muzykoterapia

- Arteterapia

- Teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy

- Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

 

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich, jakość jest na wysokim poziomie. Przedszkole buduje swój wizerunek, jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom, oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci.

W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

- systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,

- zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,

- informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

- prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,

- zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami. Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:

- Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.

- Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–rodzice.

- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.

- Promocja zdrowia.

- Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

- Inne zadania.

Realizacja zadań ma następujące formy:

- zebrania ogólne i zebrania grupowe,

- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

- konsultacje i porady indywidualne,

- kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),

- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,

- organizacja szkoleń (pedagogizacja) i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,

- organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,

- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki /imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci rodziców.

Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
 • Sprzątanie świata
 • Dzień Chłopaka
 • Światowy Dzień Poczty
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej
 • Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Tłusty czwartek
 • Walentynki
 • Dzień Kobiet
 • Powitanie wiosny
 • Śniadanie Wielkanocne
 • Międzynarodowy Dzień Książki
 • Przegląd piosenki-Wiosenne Nutki
 • Obchody Święta Konstytucji 3-maja
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka
 • Pożegnanie starszaków

 Ponadto organizujemy:

 • Dni otwarte
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi (policjant, strażak, leśnik, dietetyk, itp.)
 • Wyjścia na spacery i wycieczki
 • Teatr, kino
 • Przedstawienia teatralne w przedszkolu w wykonaniu aktorów
 • Konkursy
 • Spotkania/warsztaty dla rodziców

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak, aby dzieci były aktywne i radosne.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Copyright © 2020 Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek - Białusny Lasek  Rights Reserved.