Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

O nas

Zapraszamy


Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku

Get Adobe Flash player

Menu boczne Szkoła w Białusnym Laseku


OBRAZ PLACÓWKI

            Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bialusnym Lasku o uprawnieniach szkoły publicznej istnieje od 01.09.2013 r. Prowadzona jest przez firmę PPHU „KRIS – BET” Krzysztof Gołaś. Opiekę merytoryczną i metodyczną nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce.

            Jest sześcioletnią szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym realizującą program edukacyjny zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz nowatorskie rozwiązania dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i zdolności. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne, komputery, drukarki, projektory i sprzęt odtwarzający muzykę. Do rekreacji służy plac zabaw, boisko szkolne, mała sala gimnastyczna. Jest możliwość korzystania z prywatnego kortu tenisowego, gminnego placu zabaw, ścieżki rowerowej i pobliskiego lasu.

            Nauczycielele posiadają wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w publicznych i niepublicznych placówkch oświatowych. Praca i zaangażowanie nauczycieli sprawiły, że szkoła ma opinię placówki pracującej na bardzo wysokim poziomie dbającej o bliski i dobry kontakt z osobami najbliższymi dziecku. Pracujemy zgodnie z kalendarzem roku szkolnego z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych, dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zapraszamy do naszej szkoły

            Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku jest miejscem, które cieszy się dobrą opinią i zaufaniem rodziców. Stawiamy na pierwszym miejscu dbałość o odpowiedni poziom kształcenia, wychowania i opieki. Stwarzamy warunki do kształtowania umiejętności, rozwijania zainteresowań, wzmacniamy wiarę uczniów we własne siły i zdolności. Nauka w naszej szkole jest przyjemnością i dobrze przygotowuje do życia w świecie dorosłych. Różnorodne działania sprawiają, że każdy w szkole znajdzie coś dla siebie. Klimat małej szkoły sprzyja poczuciu bezpieczeństwa uczniów, dostrzegania ich sukcesów, wzajemnego zrozumienia i współdziałania.Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w konkursach szkolnych, pozaszkolnych, gminnych i powiatowych. Efektem ich twórczości i talentów są zdobyte miejsca w konkursach.

Sukcesy naszej szkoły to:

 • I miejsce w „II Powiatowym Konkursie Ortograficznym” w powiecie ostrołęckim w 2014 r. organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Olszewo Borkach
 • II miejsce w konkursie „ Przegląd kolęd i pastorałek” w gminie Myszyniec w 2013 r.
 • I miejsce w konkursie „Ocalić od zapomnienia” w kategorii Palma i pisanka kurpiowska organizowanym przez RCKK w Myszyncu w 2014 r.,2015 r.,2016 r.
 • I miejsce w gminnym konkursie „Bezpiecznie na wsi” organizowanym przez KRUS w Myszyńcu w 2014 r. i 2016 r.
 • III miejsce w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym” organizowanym przez Kurpioski Bank Spółdzielczy w Myszyncu w roku 2014 r.
 • III miejsce w konkursie „Mała Olimpiada Wiedzy o Kurpiowszczyźnie” organizowanym przez SIGiE w Ostrołęce w 2016 r.
 • wyróżnienie w międzyszkolnym „Konkursie Wiedzy z Języka Polskiego”organizowanym przez Szkołę Podstawową SIGiE im Karola Adamienkiego w Pełtach w 2016 r.
 • I miejsce w konkursie poetyckim „Kurpie Zielone w Literaturze” w 2015 r. i wyróżnienie w 2014 r.
 • III miejsce w IV Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortofrajda 2016” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Olszewo Borkach i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwinie
 • III miejsce w miedzyszkolnej „Małej Olimpiadzie Wiedzy o Kurpiowszczyźnie” w kategorii klas   I-III organizowanym przez Zespół Szkół SIGiE w Ostrołęce w 2016 r.
 • I miejsce w międzygminnym konkursie plastycznywm „Jeż” organizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Warmiaku w 2016 r.
 • I miejsce w konkursie plastycznym „Zdrowa rodzina bez uzależnień”organizowanym przez Gminny Ośrodek pomocy społecznej w Myszyńcu w 2015 r. i wyróżnienie w roku 2016 r.
 • I miejsce oraz wyróżnienie w powiatowym konkursie „W trosce o nasze bezpieczeństwo” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce w 2016 r.
 • III miejsce w powiatowym konkursie twórczości regionalnej „Ocalić od zapomnienia” kategoria Wycinanka kurpiowska w 2016 r. organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lipnikach
 • II miejsce i wyróżnienie w gminnym konkursie „Ocalić od zapomnienia” w kategorii Wycinanka w 2016 r. organizowanym przez RCKK w Myszyńcu oraz I miejsce w 2015 r., II i III miejsce w 2014 r.
 • wyróżnienie w konkursie „II Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej” organizowany przez Zespół Szkół w Wolkowych w 2015 r.
 • wyróżnienie w konkursie „Gminny przegląd kolęd i pastorałek Hej kolędo , kolędo, kolędo..”  organizowanym przez Zespół Szkół w Wolkowych” w 2016 r.
 • wyróżnienie w konkursie „Obraz Mojego Myszyńca” organizowanym przez RCKK w Myszyńcu w 2014 r.
 • wyróżnienie w konkursie „Konkurs Pieśni Kurpiowskiej” organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zalesiu w 2015 r.
 • I miejsce w konkursie „Ocalić od zapomnienia” kategoria Ciasto obrzędowe w 2016 r. organizowanym przez RCKK w Myszyńcu w 2016 r.
 • wyróżnienie w konkursie „Ocalić od zapomnienia” kategoria Kwiaty w 2016 r. organizowanym przez RCKK w Myszyńcu

           

Każde osiągnięcie dziecka jest doceniane w społecznosci szkolnej. Systematycznie wzbogacamy i poszerzamy ofertę edukacyjną szkoły oraz bazę materialną i dydaktyczną.

            W ciągu trzech lat nasi uczniowie korzystali oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wycieczek przedmiotowych, turystyczno krajoznawczych: Trójmiasto ( zwiedznie Westerplatte, Oceanarium, Starówki, Politechniki Gdańskiej), Białystok ( Pałac Branickich, Uniwersytet Medyczny, Muzeum Ziemi), Muzeum Przyrody w Drozdowie, Góry (Zakopane, Park Miniatur w Iwałdzie, Bukowina Tatrzańska, Wadowice, Kraków) ,Olsztyn ( Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Muzeum Przyrody, Teatr Lalek), Wioska Westernu pod Ciechanowem, Ostrołęka, Cukiernia w Myszyńcu, Kurpiowska Kraina w Zawodziu, Muzeum Kurpiowskie w Wachu. Uczestniczyli w rajdach pieszych ( Rajd Szlakiem barci Kurpiowskich- śladami Adama Chętnika), w wyjazdach na basen, do sali zabaw i kina.

            Brali udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, matematyki i zawodoznawstwa realizowanych w ramach projektu „Moja przyszłość”, w dodatkowych zajęciach na basenie w ramach projektu „Umiem pływać”. Kreowali zachowania prozdrowotne i rozwijali sprawność fizyczną uczestnicząc w dodatkowych lekcjach z wychowania fizycznego w ramach projektu unijnego „Multisport”. Ciekawe formy wpływają na wszechstronny i optymalny rozwój ucznia.

            Uczniowie naszej szkoły spotykali się i współpracowali z lokalnymi instytucjami. W ramach współpracy z Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu korzystali z warsztatów regionalnych i teatrzyków. Uczyli się gospodarować własnymi środkami finansowymi oszczędzając w Szkolnej Kasie Oszczędności. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Zawodzie spotkali się z leśnikiem i zwiedzali Szkółkę Leśną. Bezpiecznych zachowań i przestrzegania przepisów drogowych uczyli się od Policjantów z Myszyńca i Ostrołęki oraz od strażaków ze Straży Pożarnej w Wydmusach. Wpływu odżywiania na zdrowie człowieka dowiedzieli się od dieteczyczki z firmy „Natura”. Rozwijając wiedzę na temat zdrowego żywienia i praktyczne umiejętności oraz nawyki świadomego konsumenta uczniowie wzieli udział w ogólnopolskim konkursie „Tesco dla Szkół – przyszłość na talerzu”

            Szkoła pełni rolę usługową w stosunku do dzieci, rodziców, a także całego społeczeństwa. Powodzenie wszystkim przedsięwzięciom w Szkole Podstawowej w Bialusnym Lasku zawdzięczamy wzajemnej życzliwości i współpracy nauczycieli, rodziców oraz uczniów.


Zapraszamy do skorzystania z usług z naszej szkoły

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku  Rights Reserved.