Zapraszamy do naszych przedszkoli


Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek jest miejscem, które cieszy się dobrą opinią i zaufaniem rodziców. Dynamiczny rozwój oraz stawianie na pierwszym miejscu dobra naszych wychowanków sprawiają, że jesteśmy placówką godną polecenia. Przyjmujemy maluchy w wieku od 1 do 6 roku życia. Wspieramy indywidualny rozwój dzieci pod względem psychicznym, społecznym i fizycznym, uczymy je samodzielności i odpowiedzialności. Zapraszamy do kontaktu.

Get Adobe Flash player

Menu boczne Przedszkole w Kadzidle

Zajęcia logopedyczne

Na początku każdego roku szkolnego, prowadzone są przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci. Następnie dzieci zakwalifikowane na terapię (informacja u logopedy lub u nauczycieli grup) po pisemnym wyrażeniu zgody rodziców biorą udział windywidualnych zajęciach logopedycznych. Dzieci uczęszczające na zajęcia przynoszą ze sobązeszyty ćwiczeń, w których prowadzę korespondencję z rodzicami oraz wklejam materiałysłużące do utrwalania prawidłowej wymowy.

Proszę, by dzieci przynosiły zeszyty w dniu indywidualnych zajęć logopedycznych (informacja o dniu zajęć wywieszona na tablicy ogłoszeń) pozostałe dni zeszyt powinien być w domu, aby rodzice mogli wykonywać z dzieckiem zalecone ćwiczenia w domu.

Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy dziecka jest procesem niezwykle ważnym dla funkcjonowania małego uczestnika życia społecznego. Pierwszym i najważniejszym nauczycielem mowy jesteście WY i to Wasza wiedza może przyczynić się do szybszego wykrycia nieprawidłowości w rozwoju mowy Waszych pociech.

Co powinno Was niepokoić?

    Jeśli którykolwiek z etapów rozwoju mowy nie nastąpił w danym wieku dziecka;

    Jeśli dziecko nie wypowiada jakiejś głoski, wsuwa język między zęby, powtarza głoski, zacina się, jego mowa nie jest zrozumiała dla otoczenia; mówi przez nos itp.

    Jeśli Wasze dziecko siedzi z otwartymi ustami, nadmiernie się ślini, ma problemy z gryzieniem i połykaniem;

    Jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko ma problemy ze słuchem;

    Jeśli budowa narządów artykulacyjnych (policzków, języka, zębów, podniebienia, warg) wzbudza podejrzenie o nieprawidłowości;

    Jeśli dziecko nie komunikuje się z rówieśnikami, bądź jego zachowanie odbiega od normy.

 

Jak wspierać rozwój mowy dziecka?

    Proszę bawić się z dzieckiem w sposób, który będzie angażował jego mowę. Mogą Państwo przy zabawie pytać np. o odgłosy zwierząt wskazując na nie, bądź też sami je naśladować. Powinni Państwo mówić do dziecka podczas zabawy opisując to co się właśnie dzieje.

    Proszę nie wyręczać dziecka w mówieniu. Ważne, aby w sytuacjach codziennych dziecko czuło potrzebę mowy, dlatego zamiast pytać chcesz się bawić lalką czy misiem? można zapytać czym chcesz się bawić?

    Powinni Państwo opisywać to co dzieje się wokół dziecka, nie tylko podczas zabawy ale sytuacji codziennych np. podczas robienia obiadu – „Zobacz mama kroi marchewkę i wkłada ją do garnka. będzie to rozwijało słownictwo dziecka.

    Proszę czytać dziecku bajki pokazując obrazki w książeczce i nazywać je. Mogą Państwo wykorzystać pacynki podczas opowiadania bądź też maskotki tak, aby urozmaicić dziecku bajkę i dłużej skupić jego uwagę.

    Nie powinni Państwo nadużywać zwrotów Źle powiedziałeś, mówi się…” czy też Nie, nie tak…” należy poprawiać dziecko tak, by nie odczuwało, że zrobiło coś złego. Można powtórzyć za dzieckiem jego wypowiedź poprawnie dla potwierdzenia np. Mamo daj mesia. poprawimy Czy chciałbyś, żebym podała ci misia?. Przede wszystkim  nie  dostarczajmy dziecku  nieprawidłowego wzorca mowy - unikajmy zdrobnień, spieszczeń. Nie  krytykujmy  mowy  dziecka  w  jego  obecności ani w obecności innych osób. Nie porównujmy go z rówieśnikami. Chwalmy za każdą aktywność słowną.

Unikajmy  podawania  dziecku  smoczka. Jeśli już się na to zdecydujemy wybierzmy  taki, który dostosowany  jest rozmiarem do wieku dziecka.

W Przedszkolu Radosny Zakątek realizowany jest Program Profilaktyki Logopedycznej, jego główne zadania to:

Zintegrowanie działań osób zajmujących się dziećmi na terenie przedszkola w celu sprawnego, poprawnego pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i leksykalnym komunikowania się dzieci z rówieśnikami i dorosłymi; w tym komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych;

Wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i trwałe jej usprawnianie;

Zaangażowanie rodziców do świadomej współpracy nad rozwojem dzieci i kształtowaniem ich prawidłowej wymowy.

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach zajęć logopedycznych realizowane sąnastępujące formy działań:

1. Badanie przesiewowe. Wyłania dzieci, które potrzebują opieki logopedycznej.

Istotą badania przesiewowego jest wczesne wykrycie wady wymowy lub innych nieprawidłowości związanych z rozwojem mowy.

2.Przeprowadzenie pełnejdiagnozyiwywiadu z rodzicamioraz, jeżeli to konieczne, uzupełnienie diagnozy o badania specjalistyczne. Pełna diagnoza obejmuje sprawdzenie nie tylko nadawania i rozumienia mowy, ale również prawidłowe oddychanie, połykanie, słuch fonematyczny (dotyczący głosek) oraz inne składowe prawidłowego porozumiewania się.

3. Przystąpienie do bezpośredniej, indywidualnej pracy z dzieckiem, czyliterapii logopedycznej.

4. Utrzymanie stałego kontaktu logopedy z nauczycielamiposzczególnych grup.

5. Utrzymanie stałegokontaktu logopedy z rodzicami, którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach logopedycznych. Przekazywanie zaleceń do pracy w domu w formie indywidualnych konsultacji lub w formie notatek w zeszycie do korespondencji z rodzicami.  

Terapia logopedyczna powinna obejmować nie tylko zajęcia w przedszkolu, ale również intensywną współpracę z rodzicem i nauczycielem dziecka. Tylko wspólne działanie na rzecz rozwoju mowy dziecka przynosi trwałe efekty. 

Rodzicu! w razie pytań i wątpliwości nie czekaj! Udaj się do logopedy, który rozwieje Twoje wątpliwości.

Marzena Gregorczyk - logopeda

Copyright © 2020 Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek - Kadzidło  Rights Reserved.